OMGEVINGSDIENST

Handhaving en toezicht

Groningen

Functie Toezichthouder

Bezig met toezicht op en handhaving van wet- en regelgeving op het gebied van bouwen, sloop en planologisch strijdig gebruik, illegale bouw en bewoning. Inventariseert risico’s en rapporteert over oplossingen. Daarbij signaleren van overtredingen in procedures of uitvoering. Gesignaleerde overtreding handhaven kan zijn door een ‘een goed gesprek’ maar ook het opleggen van een bouwstop of het toepassen van bestuursdwang. Advies geven op woon- en bouwtechnisch en milieukundig gebied informatie aan burgers, bedrijven en instellingen.

WAT KAN ARTHUR DE BOER VOOR U BETEKENEN?

WAT KAN ARTHUR DE BOER VOOR U BETEKENEN?

We bespreken graag samen de mogelijkheden met u.

Most Recent Projects