STADIONS

De Adelaarshorst Deventer

Revitalisering stadion

Functie Toezichthouder bouw & civiel

Controleren van werktekeningen aan de hand van het bestek en bestektekeningen.

 • Bijhouden van de gehele bouwadministratie, tijdschema’s en alles wat op er op Bouwvergaderingen is besproken.
 • Inspecteren van de kwaliteit van het afgeleverde werk.
 • Controleren of iedereen de aangegeven materialen gebruikt en de veiligheidsvoorschriften naleeft.
 • Signaleren van afwijkingen en meer- en minderwerken;
 • Aannemer of uitvoerder adviseren over technische zaken (bijvoorbeeld over het weghalen van de bekisting).
 • Maken van weekrapporten over de voortgang van het werk, bijhouden van een tekeningenregister en opstellen van afrekeningen.
 • Informeren van de directievoerder over de vorderingen van het project.
 • Verzorgen van de eindoplevering.

Veltins Arena

Schalke 04

Functie Site / Constructiemanager

Als eindverantwoordelijke voor de correcte oplevering van de installatie of constructie draagt de site manager zorg voor de coördinatie van alle bouw- en montageactiviteiten en aanverwante werkzaamheden, waaronder ook de beschikbaarheid van personeel en materiaal. De site manager houdt de klant of opdrachtgever hierbij nauwkeurig op de hoogte van de voortgang van het project en eventuele bijzonderheden.

Specifieke werkzaamheden kunnen afhankelijk van het op te leveren project verschillen, maar in het algemeen behoren de volgende werkzaamheden vaak tot de taken van site managers:

 • Plannen en optimaliseren van de personeels- en materiaalbehoefte
 • Coördineren en uitvoeren van dagelijkse bouw- en montageactiviteiten
 • Aansturen van al het op de werkplaats aanwezige bouw- en montagepersoneel
 • Leidinggeven aan eventuele externe medewerkers en (onder)aannemers
 • Ondersteunen bij bouw- en montagewerkzaamheden (indien nodig)
 • Optimaliseren van werkprocessen
 • Beheren van budget en kosten
 • Stellen van prioriteiten (in overleg met de klant)
 • Controleren of er wordt voldaan aan kwaliteits- en veiligheidseisen
 • Rapporteren van voortgang en bijzonderheden aan de projectmanager/opdrachtgever
 • Optreden als contactpersoon voor de opdrachtgever

Revitalisering stadion de Adelaarshorst Deventer

Aan de eind van het voetbal seizoen worden de bestaan de tribunes gesloopt en hebben we er in een record tempo van tien weken een tweetal nieuwe tribunes neergezet die modern zijn, en aan alle eisen van de voetbalclub Go Ahead Eagels voldoen.

Door strakke planning van de aannemers, goed toezicht,veel overleg, en comunicatie is de planning gehaald om voor de start van het nieuwe seizoen de tribunes in gebruik te nemen.

Door de snelheid van de bouw, extra mensen, doorwerken tot laat in de avond, oplettendheid en communicatie is ook deze bouw veilig, zonder ongelukken, schade opgeleverd.

WAT KAN ARTHUR DE BOER VOOR U BETEKENEN?

WAT KAN ARTHUR DE BOER VOOR U BETEKENEN?

We bespreken graag samen de mogelijkheden met u.

Most Recent Projects