DISCLAIMER

Copyright
De inhoud weergegeven op deze site, de daarin opgenomen gegevens zoals afbeeldingen, geluiden, teksten of combinaties daarvan  zijn beschermd door auteursrechten.

Deze rechten berusten bij Bouwtoezicht Arthur Boer. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Bouwtoezicht Arthur Boer is het niet toegestaan onderdelen van deze site te kopiëren.

Aansprakelijkheid
Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Bouwtoezicht Arthur Boer niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. Bouwtoezicht Arthur Boer aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, (on)bereikbaarheid van de site of ter beschikking gestelde programmatuur.

blank