KWALITEITSBORGING BOUW

Kwaliteitsborging voor het Bouwen.

De aftrap
De komende maanden zal kwaliteitsborging in de bouw naar verwachting weer forse aandacht krijgen. Dit komt omdat de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen eigenlijk in Januari 2018 al had moeten ingaan. Een nieuw kabinet betekent nieuwe kansen en opnieuw op politieke agenda komt. Weten we eigenlijk wel wat dit gaat betekenen? Wat gaat er op ons af komen?

Bouwtoezichthouder Arthur Boer volgt de actualiteit, en zal je periodiek informeren via deze site.

Wat gaat er veranderen?
In hoofdzaak gaat de wet over de controle op het Bouwbesluit en over de aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering. Er komt een toelatingsorgaan, die instrumenten (methodes) voor kwaliteitsborging accrediteert, en er gaan kwaliteitsborgers met deze instrumenten aan de slag. Nu heerst vooral de vraag wat er in de praktijk gaat veranderen. Wat betekent dit voor de opdrachtgever die met zijn plan bij de gemeente aanklopt? Wat betekent dit voor de aannemer? Hoe gaat de aannemer de bewijzen leveren dat voldaan is aan het Bouwbesluit?

Meer dan Private Kwaliteitsborging.
De wet wordt voor het gemak ’Private Kwaliteitsborging’ genoemd, gericht op het overhevelen van het bouwtoezicht van de publieke naar de private sector. Maar het gaat over meer dan alleen het vergunningstraject en de Bouwbesluittoets. Het gaat ook over de toegenomen aansprakelijkheid van de aannemer. De huidige Wettekst 7:758 luidt:

“de aannemer is ontslagen van de aansprakelijkheid voor gebreken die de opdrachtgever op het tijdstip van oplevering redelijkerwijs had moeten ontdekken”.

Dit wordt omgedraaid, in het voordeel van de opdrachtgever. Het wordt in het belang van de aannemer om goed op te leveren. Wat betekent dit voor het bouwproces?

Ik wil deze en overige vragen die u misschien heeft beantwoorden en door goede voorlichting te geven de hulp die u nodig heeft omzetten in kansen.

Kansen.
Deze wet levert voornamelijk kansen op voor de uitvoerende bouw om het verschil te maken. Dit verschil maak je niet door alleen aan de opdrachtgever te laten zien dat aan het Bouwbesluit wordt voldaan. Dat is namelijk een vanzelfsprekende ondergrens. De kansen liggen er juist om de kwaliteit te borgen in de definitie van de opdrachtgever. Als de aannemer toch verplicht moet gaan aantonen dat aan de eisen van het Bouwbesluit voldaan is, is het een logische stap om dit ook te doen volgens de aannemingsovereenkomst. Of nog mooier, op basis van de verwachtingen van de opdrachtgever, want dat bepaalt uiteindelijk het succes van de aannemer. Als de aannemer dit slim aanpakt zal dit tot reductie van de kosten gaan leiden die de opdrachtgever dient te maken voor kwaliteitsborging.
Dubbele winst dus.

Wat denk u dat er gaat veranderen????
De komende tijd zal Bouwtoezichtarthurboer voor u de ontwikkelingen volgen. Via deze site zullen regelmatig actualiteiten worden gemeld, voorzien van commentaren en suggesties. Tevens zullen bijeenkomsten worden georganiseerd waarin opgedane ervaringen uit pilots en de kennis uit de markt worden gedeeld.

Heeft u hier belangstelling voor, of een concrete vraag over dit onderwerp? Mail naar info@bouwtoezichtarthurboer.nl

blank