SCHOLEN

Onderwijsplein Neede

Verbouw en nieuwbouw

Functie Toezichthouder bouw & civiel

Controleren van werktekeningen aan de hand van het bestek en bestektekeningen.

 • Bijhouden van de gehele bouwadministratie, tijdschema’s en alles wat op er op Bouwvergaderingen is besproken.
 • Inspecteren van de kwaliteit van het afgeleverde werk.
 • Controleren of iedereen de aangegeven materialen gebruikt en de veiligheidsvoorschriften naleeft.
 • Signaleren van afwijkingen en meer- en minderwerken;
 • Aannemer of uitvoerder adviseren over technische zaken (bijvoorbeeld over het weghalen van de bekisting).
 • Maken van weekrapporten over de voortgang van het werk, bijhouden van een tekeningenregister en opstellen van afrekeningen.
 • Informeren van de directievoerder over de vorderingen van het project.
 • Verzorgen van de eindoplevering.

Brede school Bijlmer

Amsterdam

Verbouw en nieuwbouw onderwijsplein Neede (Kleissen & Partners)

 • Het bestaande industriepand van Schuurman schoenen op het industrie terrein in Neede is geheel verbouwd tot een zeer moderne school.
 • Door economische te denken, begeleiden en bouwkundig toezicht toe te passen, te bouwen is er door de aannemer een moderne school neergezet, het pand is doormiddel van nieuwbouw gekoppeld aan de bestaande naast gelegen praktijkschool en zo onstaat er een gehele nieuwe invulling van een bestaande school met een industrieelpand.

Brede school Amsterdam (Bijlmer)

 • De Brede school in de Blijmer was een opzicht bestaande school die bestaand was, maar zeer verouderd.
 • Door de twee bestaande scholen te scheiden van elkaar en geheel te strippen en te renoveren is er een moderne school ontstaan die aan alle eisen voldoet.
 • Tevens heeft de architect een ontwerp gemaakt om er een derde bestaande school bij te voegen en de scholen te voorzien van een eigen gymlokaal wat boven op de nieuwbouw en bestaande scholen is gevestigd.
 • Ook bij dit project hebben we het bouwkundig als constructieve toezicht uitgevoerd en id de school binnen de afgesproken bouwtijd opgeleverd.

WAT KAN ARTHUR DE BOER VOOR U BETEKENEN?

WAT KAN ARTHUR DE BOER VOOR U BETEKENEN?

We bespreken graag samen de mogelijkheden met u.

Most Recent Projects