SLOOP BEGELEIDING

NOS gebouw

Hilversum

Oude gebouwen MST

Enschede

Toezicht op sloop werkzaamheden is een vak apart, veiligheid is in het geding voor zowel de sloper als omstanders.
Door goede begeleiding afwegingen, overleg en een plan van aanpak voorkom je ongelukken.

Deel NOS gebouw Hiversum

  • Bij het bestaande NOS gebouw hebben we het toezicht en de begeleiding uitgevoerd.
  • Door dat het gebouw wat aan het te slopen gedeelte zat gebruikt werdt en hier ook bij calamiteiten de werkzaamheden moesten doorgaan is er extra veel aandacht geschonken aan de werkzaamheden in overleg met een constructeur om er voor te zorgen dat de werkzaamheden zomin mogelijk overlast veroorzaakten.

Oude gebouwen MST Enschede

  • Bij dit ziekenhus was het probleem dat men de gebouwen moest slopen terwijl het gebouw volledig in gebruik was.
  • De werkzaamheden mochten hier ook geen overlast veroorzaken.
  • Ook hier hebben we toezicht op de sloopwerkzaamheden uitgevoerd, overleg met sloper en directie.

WAT KAN ARTHUR DE BOER VOOR U BETEKENEN?

WAT KAN ARTHUR DE BOER VOOR U BETEKENEN?

We bespreken graag samen de mogelijkheden met u.

Most Recent Projects