ZORG PROJECTEN

Ziekenhuis MST Enschede

Nieuwbouw

Functie Kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger controleert tijdens het bouwproces of het bouwwerk wordt gebouwd conform de bouwtechnische voorschriften (het Bouwbesluit) en eventuele aanvullende privaatrechtelijke afspraken. Eventuele afwijkingen meldt de kwaliteitsborger aan de aannemer. De kwaliteitsborger ziet toe op de correctie van gemelde afwijkingen. Bij de oplevering geeft de kwaliteitsborger een verklaring en een gebouwdossier aan de opdrachtgever die deze documenten moet indienen bij het bevoegd gezag (BWT). Als eindverantwoordelijke voor de correcte oplevering van de installatie of constructie draagt de site manager zorg voor de coördinatie van alle bouw- en montageactiviteiten en aanverwante werkzaamheden, waaronder ook de beschikbaarheid van personeel en materiaal. De site manager houdt de klant of opdrachtgever hierbij nauwkeurig op de hoogte van de voortgang van het project en eventuele bijzonderheden.

Specifieke werkzaamheden kunnen afhankelijk van het op te leveren project verschillen, maar in het algemeen behoren de volgende werkzaamheden vaak tot de taken van site managers:

 • Plannen en optimaliseren van de personeels- en materiaalbehoefte
 • Coördineren en uitvoeren van dagelijkse bouw- en montageactiviteiten
 • Aansturen van al het op de werkplaats aanwezige bouw- en montagepersoneel
 • Leidinggeven aan eventuele externe medewerkers en (onder)aannemers
 • Ondersteunen bij bouw- en montagewerkzaamheden (indien nodig)
 • Optimaliseren van werkprocessen
 • Beheren van budget en kosten
 • Stellen van prioriteiten (in overleg met de klant)
 • Controleren of er wordt voldaan aan kwaliteits- en veiligheidseisen
 • Rapporteren van voortgang en bijzonderheden aan de projectmanager/opdrachtgever
 • Optreden als contactpersoon voor de opdrachtgever

Ommerlander ziekenhuis

Scheemda

Functie Kwaliteitsborger

De kwaliteitsborger controleert tijdens het bouwproces of het bouwwerk wordt gebouwd conform de bouwtechnische voorschriften (het Bouwbesluit) en eventuele aanvullende privaatrechtelijke afspraken. Eventuele afwijkingen meldt de kwaliteitsborger aan de aannemer. De kwaliteitsborger ziet toe op de correctie van gemelde afwijkingen. Bij de oplevering geeft de kwaliteitsborger een verklaring en een gebouwdossier aan de opdrachtgever die deze documenten moet indienen bij het bevoegd gezag (BWT). Als eindverantwoordelijke voor de correcte oplevering van de installatie of constructie draagt de site manager zorg voor de coördinatie van alle bouw- en montageactiviteiten en aanverwante werkzaamheden, waaronder ook de beschikbaarheid van personeel en materiaal. De site manager houdt de klant of opdrachtgever hierbij nauwkeurig op de hoogte van de voortgang van het project en eventuele bijzonderheden.

Specifieke werkzaamheden kunnen afhankelijk van het op te leveren project verschillen, maar in het algemeen behoren de volgende werkzaamheden vaak tot de taken van site managers:

 • Plannen en optimaliseren van de personeels- en materiaalbehoefte
 • Coördineren en uitvoeren van dagelijkse bouw- en montageactiviteiten
 • Aansturen van al het op de werkplaats aanwezige bouw- en montagepersoneel
 • Leidinggeven aan eventuele externe medewerkers en (onder)aannemers
 • Ondersteunen bij bouw- en montagewerkzaamheden (indien nodig)
 • Optimaliseren van werkprocessen
 • Beheren van budget en kosten
 • Stellen van prioriteiten (in overleg met de klant)
 • Controleren of er wordt voldaan aan kwaliteits- en veiligheidseisen
 • Rapporteren van voortgang en bijzonderheden aan de projectmanager/opdrachtgever
 • Optreden als contactpersoon voor de opdrachtgever

De Bavinck

Almelo

Nieuwbouw ziekenhuis MST Enschede

Een van de grootste bouwputten die Twente ooit heeft gekend, 87.000 m2, 8 lagen hoog, staal, wapening, beton, prefab, glas, vliesgevels en alles wat je maar kunt bedenken is en hebben wij begeleid bij het constructieve toezicht,

Veilig werken is van zeer groot belang, door toe te zien op de werkzaamheden regelen en overleggen en strak op te treden tegen overtredingen is deze bouw zonder ongelukken, en overschrijding van het budget toe stand gekomen.

Nieuwbouw stijgpunt ziekenhuis MST Enschede

Voor dat de Nieuwbouw van het ziekehuis kon beginnen moest er een stijgpunt aann gelegd worden voor de verbinding van de parkeergarage in het centrum van Enschede die 200 meter verder op ligt.

Dit betekende de eerst maar toch geringe overlast in het centrum van Enschede, een mooie diepe bouwput die de toegang van het ziekenhuis meer dan waard maakt.

De Schutteveart Dedemsvaart

Een bouw van een verpleeghuis die met vele fouten een jaar stil heeft gelegen door er geen goed toezicht, controles en communicatie op uit te voeren.

Nadat er weer gestart mocht worden van de gemeente hebben we hier het constructieve toezicht, bouwkundig  en controles van de werkzaamheden opgepakt,

Splitsing van werkzaamheden, bijhouden van uren, werkzaamheden, communicatie waren zeer veel aanwezig en van groot belang.

WAT KAN ARTHUR DE BOER VOOR U BETEKENEN?

WAT KAN ARTHUR DE BOER VOOR U BETEKENEN?

We bespreken graag samen de mogelijkheden met u.

Most Recent Projects